Impresum

 

BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 4
65232 Taunusstein

Nemecko

 

Tel.: +49 (0)6128 - 746-0
Fax: +49 (0)6128 - 746-5033

 

E-Mail: contact(at)brita.net
Internet: www.brita.net

 

Obchodný register HRB 21644
Miestny súd Wiesbaden
Identifikačné číslo DPH: DE 814378411
Generálny riaditeľ: Markus Hankammer, Stefan Jonitz

 

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti:

Informácie uvedené na tejto webovej lokalite boli starostlivo skontrolované a pravidelne sa aktualizujú. Nemôžeme však zaručiť, že každá informácia je vždy úplná, správna a aktuálna. Platí to najmä o všetkých prepojeniach na iné webové lokality, na ktoré odkazujeme priamo i nepriamo. Každá informácia môže byť zmenená, odstránená alebo doplnená bez predchádzajúceho upovedomenia. Táto publikácia a jej obsah nemôže byť akokoľvek zmenená ani distribuovaná či prenášaná tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti BRITA GmbH.

 

Držiteľom práv na obrázky bez uvedenia autora je spravidla spoločnosť BRITA GmbH. V prípade, že sa autorské práva odlišujú, zvyčajne to bude uvedené v skrátenej podobe pri názvoch väčších obrázkov.