Zásady ochrany
osobných údajov
BRITA GmbH,
Nemecko

 

V týchto zásadách ochrany osobných údajov si vás spoločnosť Brita, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Nemecko (ďalej len „my“, „nás“, „Brita“) dovoľuje informovať, ktoré z vašich osobných údajov môžeme zhromažďovať a používať (inými slovami, spracovávať a využívať) pri vašich návštevách našich webových lokalít. Za osobné údaje sa považujú všetky informácie o určitej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ktoré nám poskytnete, ktoré dostávame alebo zbierame, ako sú meno a kontaktné údaje (napr. adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa), informácie o vašich otázkach a našich obchodných vzťahoch a každej participácii u nás, informácie o čase, rozsahu a, podľa konkrétnych okolností, o mieste, kde používate naše webové stránky a iné elektronické služby. Osobné údaje zbierame a používame iba v rozsahu dovolenom zákonom, alebo ak ste nám na to dali váš predchádzajúci súhlas.

1. Zbieranie a využívanie vašich osobných údajov na benefity a služby
Vaše otázky:

Ak nám adresujete otázky cez kontaktný formulár alebo e-mailom, vaše údaje zbierame a používame, aby sme mohli odpovedať na vašu otázku.

2. Zbieranie a využívanie vašich osobných údajov na reklamu a vývoj výrobkov

Radi by sme využívali vaše osobné údaje alebo z nich vyplývajúce anonymné štatistické informácie, aby sme vás informovali o výrobkoch a službách súvisiacich s automatmi na vodu, vodnými filtrami a príslušenstvom („výrobky a služby spoločnosti BRITA“), posielali vám ponuky a špeciálne akcie (reklamu), alebo s ich pomocou vylepšili naše ponuky a služby (zákaznícke analýzy).

a. Používané typy údajov:

Na účel reklamy a zákazníckych analýz používame (a) vaše meno, oslovenie, adresu, profesionálnu a podnikateľskú funkciu a etnickú príslušnosť, (b) všetky uložené údaje okrem tých údajov, ktoré od vás zbierame podľa bodu 1 vyššie, (c) informácie o vašom používaní našich služieb (t. j. čas, doba trvania, použitý operačný systém a relevantný obsah pri načítavaní obsahu e-mailov) a takisto (d) dobrovoľne poskytnuté údaje, ktoré zbierame s vaším súhlasom.

 

Môžeme si tiež vyžiadať váš súhlas (bez ohľadu na iný súhlas, poskytnutý s kontaktovaním prostredníctvom určitého typu reklamy) na používanie údajov, ktoré poskytujete dobrovoľne. V našich formulároch a na webových lokalitách vás budeme čiastočne žiadať o dobrovoľné údaje (ktoré budú takto označené). Rozhodnutie, či chcete alebo nechcete poskytnúť takéto informácie, je na vás. Ak zadáte ďalšie informácie a dáte nám svoj súhlas, dobrovoľne poskytnuté informácie použijeme spolu so zákonne získanými údajmi na najlepšiu možnú úpravu našich informácií o ponukách a špeciálnych akciách na výrobky a služby spoločnosti BRITA pre vás osobne.

b. Ako vás kontaktujeme my alebo miestny distribútor BRITA

Kontaktujeme vás cez e-mail, ak s tým výslovne súhlasíte, napríklad na príbuzných webových stránkach, aby sme vás kontaktovali osobne e-mailmi s informáciami, ponukami a špeciálnymi akciami na výrobky a služby spoločnosti BRITA, ktoré budú individuálne upravené pre vás podľa vašich záujmov alebo používania.

 

Ak ste súkromná fyzická osoba, môžeme vás kontaktovať telefónom len ak budete výslovne súhlasiť s osobným telefonickým kontaktom ohľadom výrobkov a služieb spoločnosti BRITA. Telefónom môžeme kontaktovať aj našich komerčných zákazníkov (profesionálov značky BRITA) ohľadom našich výrobkov a služieb spoločnosti BRITA, ak môžeme legitímne predpokladať, že s tým súhlasia.

 

Môžeme vás kontaktovať, v zákonom povolenom rozsahu, aj bez ďalšieho povolenia, s reklamou našich výrobkov a služieb BRITA poštovou zásielkou.

c. Ak angažujeme poskytovateľov služieb na reklamu a marketing:

V súlade s požiadavkami zákona čiastočne využívame, prostredníctvom spracovania údajov objednávok, inými slovami starostlivosti o praktickú realizáciu reklamných a marketingových aktivít v našom mene, dodávateľov konajúcich podľa našich pokynov a pod našou kontrolou. Ide napríklad o stredisko telefonickej podpory pri telefonickom kontakte, tlačiarne a distribútorov poštových zásielok pri rozosielaní poštových zásielok, a poskytovateľov služieb pri rozosielaní e-mailov.

d. Vaše práva namietať proti reklame

Môžete namietať proti zberu a používaniu vašich osobných údajov na účely reklamy, analýzy zákazníkov alebo prieskum trhu, ako aj kontaktovaniu určitým spôsobom kedykoľvek, úplne alebo čiastočne, alebo, podľa konkrétnych okolností, odvolať každý daný súhlas.

Využite niektorú z ponúkaných funkcií (napríklad funkciu zrušenia pravidelného zasielania našich mailov), alebo pošlite príslušnú správu na adresu BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Nemecko, vo veci „Zásady ochrany údajov“, alebo nám pošlite e-mail na adresu datapolicy(at)brita.net.

3. Údaje denníka servera, súbory „cookie“ a webová analýza

a. Údaje denníka servera

Pri návšteve našich webových stránok sa do súboru denníka dočasne ukladajú údaje (ako je dátum a čas vašej návštevy, navštívené stránky, typ a operačný systém webového prehliadača, ktorý používate, ako aj vaša IP adresa).

 

Tieto takzvané údaje denníka servera sa ukladajú na technické účely spojené so službami webovej stránky, a následne sú potrebné na zaručenie zabezpečenia systému. Tieto údaje sa odstraňujú najneskôr po siedmich dňoch.

 

Údaje denníka servera následne využívajú poskytovatelia, ktorých najímame, anonymne na štatistické účely a na zvýšenie kvality našej webovej lokality (dkd Internet Service GmbH, Kaiserstraße 73, 60329 Frankfurt am Main, Nemecko).

 

Údaje denníka servera nie sú žiadnym spôsobom prepojené s vašimi osobnými údajmi ani s inými zdrojmi osobných údajov.

b. Súbory „cookie“

Čo sú to súbory „cookie“?

 

My i naši partneri používame takzvané súbory „cookie“, aby naša webová stránka čo najlepšie slúžila používateľom a zároveň na zlepšenie relevantnosti reklamy pre používateľov na našej webovej stránke. Súbory „cookie“ sú malé súbory ukladané na pevnom disku používateľa. Umožňujú uložiť informácie počas pevne určeného časového obdobia a identifikovať zariadenie používateľa.

 

Pri prvej návšteve našej webovej lokality sa na vstupnej stránke zobrazujú informácie o ochrane osobných údajov a príslušný text súhlasu s používaním súborov „cookie“. Ak pokračujete v používaní webového sídla a ak aktívne nenamietate proti používaniu súborov „cookie“, takýto súhlas bude uložený vo vašom prehliadači, aby sa tieto informácie nemuseli opakovať na každej stránke našej webovej lokality. Ak by tento súhlas vo vašom prehliadači chýbal (napr. po odstránení histórie prehliadača), informácie o ochrane súkromia sa pri návšteve našej webovej lokality zobrazia znova.

 

Aké súbory „cookie“ používame?

 

Na tomto webovom sídle používame súbory „cookie“ dvoch typov: (1) súbory „cookie“ potrebné na technické účely, bez ktorých by bola obmedzená funkčnosť našej webovej lokality a (2) nepovinné súbory „cookie“ na účely analytiky, cielenia a reklamy, spravidla zriadené externými poskytovateľmi:

 

Súbory „cookie“ sú potrebné na technické účely

Tieto súbory „cookie“ sú nevyhnutné, ak chceme zaručiť správne fungovanie a jednoduchú navigáciu na našej webovej stránke.

Umožňujú napr. uchovávanie výrobkov vo vašom nákupnom košíku a sledovanie priebehu vybavovania príslušnej objednávky, ponúknuť vám príležitosť na vyhľadanie miestnych maloobchodných predajcov, ktorí predávajú naše výrobky (napr. zobrazením mapy vášho okolia), alebo na uloženie vášho súhlasu/nesúhlasu s používaním súborov „cookie a vami zvolených nastavení súborov „cookie“. Takéto súbory „cookie“ nezbierajú žiadne informácie o vás na marketingové účely a nezaznamenávajú stránky, ktoré navštevujete pri surfovaní po internete. Namiesto toho sú súbory „cookie“ spravidla nastavované pre jednotlivé relácie a ich platnosť uplynie, keď opustíte webovú stránku, okrem tých, kde príslušná funkčná možnosť vyžaduje aj uloženie na neskôr (napr. uloženie nastavení súborov „cookie“). Deaktivácia tohto typu súborov „cookie“ by úplne alebo čiastočne obmedzila funkcie tejto webovej stránky.

 

Súbory „cookie“ na účely analytiky, cielenia a reklamy

Analytické súbory „cookie“ získavajú informácie o tom, ako používateľ používa webové stránky, napr. ktoré stránky najčastejšie navštevuje, a či dostáva chybové hlásenia z webových stránok. Tieto súbory „cookie“ nezbierajú žiadne údaje, ktoré by umožňovali identifikovať používateľa. Údaje zozbierané týmito súbormi „cookie“ nebudú zlúčené so žiadnymi inými informáciami o návštevníkoch našej webovej lokality. Všetky informácie zozbierané pomocou takýchto súborov „cookie“ slúžia výhradne na účely pochopenia a vylepšovania funkčných možností a služieb webových stránok. Táto webová stránka využíva Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Informácie o tom, ako používate túto webovú stránku, vygenerované použitím Google Analytics, sa prenášajú a ukladajú na serveri spoločnosti Google v USA. S ohľadom na aktivovanú anonymizáciu IP na tejto webovej stránke spoločnosť Google najprv skráti IP adresu, ak ide o členské štáty Európskej únie a iné zmluvné štáty Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore. Spoločnosť Google tieto informácie použije na vyhodnotenie používania webovej lokality, vypracovanie správy o aktivitách na nej pre jej prevádzkovateľa a na poskytovanie ďalších služieb v súvislosti s používaním webovej lokality a internetu. Spoločnosť Google môže preniesť tieto informácie tretím osobám, ak jej to predpisujú zákony alebo pri spracovávaní údajov tretími osobami z poverenia spoločnosti Google.

 

Cielené a reklamné súbory „cookie“ sa používajú na lepšie prispôsobenie reklám podľa vašich záujmov. Obmedzujú počet zobrazení tej istej reklamy, vyhodnocujú efektívnosť reklamnej kampane a analyzujú zobrazovanie určitých reklamných vplyvov na správanie jednotlivých používateľov. Takéto súbory „cookie“ obyčajne umiestňujú reklamné siete so súhlasom príslušného prevádzkovateľa webovej lokality (v tomto prípade nás). Zaznamenávajú návštevu používateľa na webovej stránke a poskytujú tieto informácie iným subjektom, napr. reklamným spoločnostiam alebo priamo upravujú reklamu podľa nich.

Často bývajú prepojené s určitými funkciami webovej stránky, poskytovanými takýmito tretími spoločnosťami. Tieto súbory „cookie“ používame na prepojenia so sociálnymi sieťami, ktoré môžu naopak používať informácie o vašom používaní webovej lokality na prispôsobenie reklám na iných webových lokalitách podľa vašich záujmov, a takisto na poskytnutie informácií nami používaným reklamným kanálom; na základe týchto informácií o vašej návšteve a podľa vášho správania pri prehliadaní vám budú prezentované práve také reklamy, ktoré vás môžu potenciálne zaujímať. Ani v týchto prípadoch nebudú údaje zozbierané takýmito súbormi „cookie“ zlúčené so žiadnymi inými informáciami o návštevníkoch našej webovej lokality.

 

Deaktivácia tohto typu súborov „cookie“ neobmedzuje funkčnosť našej webovej lokality. Súbory „cookie“ tohto typu, ktoré v súčasnosti používame, ponúkajú nasledujúci poskytovatelia, na ktorých sa môžete obrátiť so žiadosťou o informácie/popis príslušných súborov „cookie“, alebo ak by ste chceli namietať proti ich používaniu:

 

Informácie o ochrane osobných údajov poskytovateľa Možnosť explicitného nesúhlasu
Google AdWords Google AdWords
Remarketing v Google Analytics Remarketing v Google Analytics 
Google Analytics Google Analytics
Správa reklamy Facebook Správa reklamy Facebook
Dvakrát kliknite Dvakrát kliknite

 

Ak by ste informácie o týchto súboroch cookie radšej dostávali priamo od nás, kontaktujte nás e-mailom na: datenschutz(at)brita.net.

 

Ako deaktivovať súbory „cookie“?

 

Ak chcete deaktivovať súbory „cookie“ analytiky, cielenia i reklamy vo všeobecnosti, ľahko tak urobíte cez naše Nastavenia súborov „cookie“. Prípadne si môžete deaktivovať jednotlivé súbory cookie kliknutím na jedno z prepojení v hore uvedenej tabuľke (explicitne nesúhlasiť). A nakoniec, máte možnosť zakázať používanie akýchkoľvek súborov „cookie“ príslušnou úpravou nastavení vášho prehliadača. Radi by sme však zdôraznili, že v takom prípade budú funkčné možnosti našej webovej lokality obmedzené, ak zablokujete aj súbory „cookie“ potrebné na technické účely.
Ďalšie informácie o súboroch „cookie“ a o jednotlivých poskytovateľoch nájdete napr. na www.youronlinechoices.com, kde takisto môžete namietať proti používaniu reklamy založenej na osobnom online prehliadaní poskytovanej určitými alebo všeobecne akýmikoľvek nástrojmi.

4. Prenášanie údajov do sociálnych sietí

a. Sociálne propagačné moduly Facebook-u

Táto webová stránka používa „propagačné moduly sociálnych sietí („odporúčané tlačidlá“) sociálnej siete Facebook Inc., 1601 S. Kalifornia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tlačidlá sú označené logom Facebook.

Na ochranu vašich osobných údajov si najprv musíte aktivovať takéto tlačidlá na našich webových stránkach, neaktivované tlačidlá sa zobrazujú sivou farbou. Keď to urobíte, váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi Facebooku. Facebook prenáša priamo do vášho prehliadača obsah tlačidiel a integruje ho do webovej stránky. Pri integrovaní tohto tlačidla Facebook dostáva informácie, že ste vyvolali príslušnú stránku našej webovej lokality, a kedy to bolo, spolu s vašou IP adresou, podrobnosťami o používanom prehliadači a o vašom operačnom systéme, a s nastaveniami jazyka. Keď kliknete na odporúčané tlačidlo, vaše kliknutie sa prenesie na Facebook (USA) a použije sa v súlade so zásadami ochrany osobných údajov Facebook-u.

Podrobnosti o účele a rozsahu zberu a spracovania údajov, a o využívaní údajov spoločnosťou Facebook, o príslušných právach a možnostiach nastavenia ochrany vašich osobných údajov nájdete v informáciách o Facebooku, v súčasnosti prístupných na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Ak ste sa prihlásili na Facebook, Facebook môže priradiť návštevu našej webovej lokality k vášmu účtu na Facebook-u. Ak to nechcete, musíte sa odhlásiť už pred vašou návštevou.

b. Sociálne propagačné moduly Twitter

Táto webová stránka využíva takzvané sociálne propagačné moduly („tlačidlá“) sociálnej siete twitter.com („Twitter“), prevádzkované spoločnosťou Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Tlačidlo Twitter poznáte podľa logotypu Twitter na našej webovej stránke. 
Na ochranu vašich osobných údajov si najprv musíte aktivovať takéto tlačidlá na našich webových stránkach, neaktivované tlačidlá sa zobrazujú sivou farbou. Keď to urobíte, váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi Twittera. Twitter prenáša priamo do vášho prehliadača obsah tlačidla a integruje ho do webovej stránky.

Nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré zbiera Twitter pomocou tohto tlačidla.

Pri integrovaní týchto tlačidiel môže Twitter dostávať informácie, že ste vyvolali príslušnú stránku našej webovej lokality, a kedy to bolo, spolu s vašou IP adresou, podrobnosťami o používanom prehliadači a o vašom operačnom systéme, a s nastaveniami jazyka. 
Keď kliknete na tlačidlo, vaše kliknutie sa prenesie do Twittera a bude použité spoločnosťou Twitter v súlade s jej zásadami ochrany osobných údajov.
Podrobnosti o účele a rozsahu zberu a spracovania údajov, a u využívaní údajov spoločnosťou Twitter, o príslušných právach a možnostiach nastavenia ochrany vašich osobných údajov nájdete v informáciách o Twitteri, v súčasnosti prístupných na adrese https://twitter.com/privacy a takisto na adrese https://twitter.com/settings/account.

Ak nechcete, aby spoločnosť Twitter dostávala údaje o vás cez túto webovú stránku, nemali by ste aktivovať prenos údajov na Twitter. Ak ste sa prihlásili na Twitter, Twitter môže priradiť návštevu našej webovej lokality k vášmu účtu na Twitteri. Ak to nechcete, musíte sa odhlásiť už pred vašou návštevou.

5. Security

My i naši poskytovatelia služieb prijímame technické i organizačné zabezpečovacie opatrenia, aby sme chránili vaše osobné údaje, ktoré máme v správe, proti náhodnej i úmyselnej manipulácii, strate a zničeniu, alebo proti prístupu neoprávnených osôb. Naše systémy spracovania údajov a zabezpečovacie opatrenia neustále zdokonaľujeme tak, aby zodpovedali najnovším poznatkom technického vývoja.
Keď sú vaše osobné údaje prenášané k nám, dochádza k šifrovaniu systémom Secure Socket Layer (SSL). Osobné údaje, ktoré si vymieňame s vami alebo s inou spoločnosťou skupiny BRITA, sa prenášajú šifrovanými prepojeniami, zodpovedajúcimi aktuálnemu stavu techniky.
Naši zamestnanci a poskytovatelia služieb, ktorých angažujeme, majú záväzok utajenia údajov. 

6. Vaše práva na informácie, nápravu, zablokovanie alebo odstránenie

Ak máte akékoľvek otázky na zber a používanie vašich osobných údajov spoločnosťou BRITA Gmbh, radi vám kedykoľvek a bezplatne poskytneme informácie o osobných údajoch, ktoré o vás máme uložené. Máte aj právo na opravu, zablokovanie alebo odstránenie vašich osobných údajov, pokiaľ sú splnené zákonné predpoklady.
Prosíme vás, aby ste svoje obavy poslali písomne na adresu BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Nemecko, vec: „Ochrana údajov“, alebo elektronickou poštou na datapolicy(at)brita.net. Vyhradzujeme si právo overiť vašu totožnosť, aby sme vylúčili sprístupnenie vašich osobných údajov neoprávnenej osobe.

7. Zmeny

Z času na čas je potrebné prispôsobiť obsah týchto zásad ochrany údajov. Vyhradzujeme si preto právo kedykoľvek ich upraviť. Tu uverejníme aj pozmenenú verziu zásad ochrany osobných údajov.

Preto, ak nás znova navštívite, mali by ste si znova prečítať zásady ochrany osobných údajov.

K aprílu 2016