Tiráž

BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1
65232 Taunusstein
Nemecko


Tel.: +49 (0)6128 - 746-0
Fax: +49 (0)6128 - 746-5033

E-mail: info@brita.net


Obchodný register HRB 33467
Miestny súd Wiesbaden
Identifikačné číslo DPH: DE 814378411
Výkonná rada: Markus Hankammer (CEO), Stefan Jonitz, Dr. Rüdiger Kraege

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Informácie uvedené na tejto webovej lokalite boli starostlivo skontrolované a pravidelne sa aktualizujú. Nemôžeme však zaručiť, že každá informácia je vždy úplná, správna a aktuálna. Platí to najmä o všetkých prepojeniach na iné webové lokality, na ktoré odkazujeme priamo i nepriamo. Každá informácia môže byť zmenená, odstránená alebo doplnená bez predchádzajúceho upovedomenia. Táto publikácia a jej obsah nemôže byť akokoľvek zmenená ani distribuovaná či prenášaná tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti BRITA SE.

Držiteľom práv na obrázky bez uvedenia autora je spravidla spoločnosť BRITA SE. V prípade, že sa autorské práva odlišujú, zvyčajne to bude v uvedené v skrátenej podobe pri názvoch väčších obrázkov.


Ďalšie obrázky sme získali z nasledujúcich zdrojov:

  • © PRASERT, © melica – stock.adobe.com
  • © filadendron – gettyimages.de/
Kontaktné údaje

Distribúcia spotrebiteľských produktov BRITA


Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa výrobkov, filtrácie vody a náhradných dielov:

Potten & Pannen - Staněk s.r.o.

E-mail: info@pottenpannen.sk

Plynárenská 6/a, 821 09 Bratislava

Oddelenie starostlivosti o zákazníka:

Tel: + 421 2 52 63 22 27

Fax: +421 2 52 63 22 29


BRITA Distribútor profesionálne produkty


Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa výrobkov, filtrácie vody a náhradných dielov:

AQUALINK s.r.o.

E-mail: info@aqualink.cz

Cacovická 54, 614 00 Brno, CZ

Oddelenie starostlivosti o zákazníka:

Tel.: +420 545214242

www.aqualink.cz