Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti BRITA GmbH

V týchto zásadách ochrany osobných údajov vás chce spoločnosť BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Nemecko (ďalej len „BRITA GmbH“ a „my“ vo všetkých gramatických tvaroch) informovať o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď navštívite naše webové stránky.

1. Aké osobné údaje o vás získavame?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o konkrétnej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ktoré nám oznámite a ktoré vytvoríme alebo zbierame. Patria sem:

Údaje o obsahu: Ak sa na nás obrátite s požiadavkou prostredníctvom e-mailu, spracujeme údaje o obsahu, ktoré ste poskytli, a súvisiace údaje o vás, ako aj informácie, ktoré ste poskytli. Ak svoju žiadosť poskytnete e-mailom, telefonicky alebo faxom priamo partnerskej spoločnosti, ktorú sme označili ako distribútora pod nadpisom „Kontakt“, vaše informácie spracováva tento partner na vlastnú zodpovednosť.

Údaje protokolu servera: Keď používate naše webové stránky, v súbore protokolu sa dočasne uložia údaje (napríklad dátum a čas vašej návštevy, navštívené stránky a požadované dátové súbory, typ a verzia používaného webového prehliadača, typ a operačný systém koncového zariadenia, ktoré používate, aj vaša IP adresa).

Údaje o používaní: Vytvorili sme anonymné alebo pseudonymné profily používania informácií o používaní našich webových stránok pomocou súborov cookie alebo programov analýzy webových stránok, ktoré používame na sledovanie použitia našich webových stránok.

2. Na aký účel, na akom právnom základe a ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

2.1 Vaše požiadavky

Keď sa na nás obrátite prostredníctvom e-mailu, spracúvame informácie, ktoré ste uviedli, aby sme odpovedali na vašu otázku, a ak použijete on-line kontaktný formulár, IP adresu a dátum/čas požiadavky, aby sme zabránili zneužitiu kontaktného formulára.

Právnym základom spracovania je náš oprávnený záujem podľa čl. 6, ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, v rámci ktorého vám poskytujeme službu „Požiadavky“ opísanú vyššie. Ak je zámerom vašej požiadavky iniciovať alebo spracovať zmluvu (vrátane služieb zákazníkom a záruk), dodatočným právnym základom pre spracovanie je čl. 6, ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

Môžete namietať voči spracovaniu vašich údajov podľa čl. 6, ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Ak preukážeme presvedčivé dôvody na spracovanie, môžeme v tom pokračovať. V takomto prípade to môže byť potrebné najmä na to, aby sme dokázali preukázať predošlú komunikáciu s vami a vaše požiadavky. Ak neexistujú žiadne takéto presvedčivé legitímne dôvody, potom s vami ukončíme komunikáciu a odstránime všetky už zhromaždené údaje.

Tieto údaje sa vymažú, keď skončí naša komunikácia s vami, t. j. príslušné fakty boli objasnené a neexistujú žiadne ďalšie legitímne záujmy na ukladanie údajov alebo neexistujú žiadne ďalšie zákonné povinnosti uložiť ich.

2.2 Na poskytovanie webovej stránky a poskytovanie služieb

Spracovanie údajov protokolu servera je nevyhnutné na poskytovanie webových stránok a poskytovanie služieb z technických dôvodov a následne na zaistenie bezpečnosti systému.

Právnym základom pre spracovanie je náš legitímny záujem o poskytovanie našich služieb na našich webových stránkach (článok 6, odsek 1 písm. f) nariadenia GDPR). Spracovanie je absolútne nevyhnutné pre používanie internetovej stránky z technických dôvodov a následne na zabezpečenie bezpečnosti systému; preto nie je možné uplatniť žiadne právo na námietku.

Tieto údaje sa odstránia po uplynutí najviac 30 dní.

Údaje protokolu servera sú následne analyzované na anonymnom základe, ak je to potrebné na štatistické účely a na zlepšenie kvality našej prítomnosti na internete. Údaje protokolu servera nie sú v žiadnom prípade prepojené s vašimi osobnými údajmi ani inými zdrojmi osobných údajov.

3. Poskytovanie údajov

3.1 Poskytovanie údajov spoločnostiam, ktoré spracúvajú údaje

Niekedy používame poskytovateľov služieb v súlade so zákonnými požiadavkami prostredníctvom zadaného spracovania, t. j. na základe zmluvy v našom mene, podľa našich pokynov a pod našou kontrolou.

Spoločnosti spracúvajúce údaje sú najmä:

poskytovatelia technických služieb, ktorých používame na poskytovanie webových stránok, napríklad poskytovatelia služieb údržby softvéru, prevádzky dátových centier a hosting,
poskytovatelia technických služieb, ktorých používame na poskytovanie funkcií, napríklad technicky dôležitých súborov cookie.
V takýchto prípadoch zostávame zodpovední za spracovanie údajov. Poskytovanie a spracovanie osobných údajov medzi nami a našimi spoločnosťami pre spracovanie údajov je založené na príslušnom právnom základe, ktorý nám umožňuje spracovávať údaje. Samostatný právny dôvod sa nevyžaduje.

3.2 Prenos údajov miestnym predajným spoločnostiam

Niekedy poskytujeme vaše údaje aj tretím stranám, t. j. partnerom, s ktorými spolupracujeme mimo spracúvania údajov. Partneri tohto druhu vykonávajú svoje služby na vlastnú zodpovednosť. Spracovanie vašich údajov partnermi sa riadi výhradne ich zásadami ochrany osobných údajov.

Keď nám pošlete požiadavku, môžeme preniesť vaše kontaktné údaje distribútorovi, ktorý pre nás predáva naše produkty, aby vám mohol lepšie pomôcť s vašimi obavami na základe skutočných okolností (napr. jazykové znalosti). Právnym základom prenosu údajov je náš legitímny záujem na tom, aby náš predajný proces bol čo najefektívnejší v prospech zákazníka, čl. 6 (1) f) nariadenia GDPR.

4. Súbory cookie a analýzy webových stránok

Väčšina prehliadačov je štandardne nastavená na akceptovanie súborov cookie. Svoj prehliadač však môžete nastaviť tak, aby akceptoval iba určitý druh súborov cookie alebo žiadne. Majte však na pamäti, že ak pomocou svojho prehliadača deaktivujete používanie súborov cookie na našich webových stránkach, niektoré funkcie webovej stránky nemusia fungovať. Pomocou svojho prehliadača môžete odstrániť súbory cookie uložené vo vašom počítači, alebo zobraziť dobu, počas ktorej sú uložené. Okrem toho je tiež možné nastaviť prehliadač tak, aby vás pred uložením súborov cookie informoval. Pretože jednotlivé prehliadača môžu ma rôzne funkcie, použite, prosím, ponuku pomocníka vo vašom prehliadači, kde nájdete informácie o rôznych možnostiach konfigurácie.
Ak chcete mať komplexný prehľad o prístupe tretích strán do vášho prehliadača, odporúčame vám nainštalovať si zásuvný modul vyvinutý špeciálne na tento účel.

4.1 Čo sú to súbory cookie?

Na to, aby sme našu webovú stránku vytvorili čo najefektívnejšie a aby sme zvýšili relevanciu našej reklamy pre návštevníkov našich stránok, my a naši partneri používame takzvané súbory cookie. Súbory cookie sú malé dátové súbory, ktoré sú umiestnené na zariadení návštevníka. Umožňujú nám poskytnúť informácie počas určitého obdobia a identifikovať počítač návštevníka. Vykonáva sa to tiež čiastočne pomocou takzvaných sledovacích pixlov, ktoré nie sú umiestnené na pevnom disku návštevníka, ale môžu byť užitočné pri identifikácii počítača rovnakým spôsobom ako v prípade súboru cookie. Termín „súbor cookie“ uvedený nižšie zahŕňa aj súbory cookie v technickom zmysle, rovnako ako sledovacie pixly a podobné technické metódy.

Ak prvýkrát navštívite našu webovú stránku, informácie o ochrane údajov sa zobrazia na úvodnej stránke spolu s textom na súhlas s použitím súborov cookie. Tým, že budete pokračovať v aktívnom používaní webových stránok a nebudete brániť v používaní súborov cookie, súhlasíte s používaním súborov cookie a tento súhlas sa uloží vo vašom prehliadači (vo forme súboru cookie), aby sa nemuseli zobrazovať tieto informácie znova na každej stránke. Ak sa tieto informácie vo vašom prehliadači nezobrazia (napríklad vymazaním histórie prehliadača), tieto informácie sa zobrazia, keď navštívite našu webovú stránku znovu.

4.2 Aké súbory cookie používame?

Na tejto webovej stránke používame dve kategórie súborov cookie: (1) technicky dôležité súbory cookie, bez ktorých by bola funkčnosť našich webových stránok obmedzená, a (2) nepovinné súbory cookie na analýzu, zabezpečenie, zacielenie alebo reklamu, ktoré zvyčajne pochádzajú od poskytovateľov tretích strán:

Technicky dôležité súbory cookie

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste mohli prehliadať naše webové stránky a využívať ich funkcie. Napríklad ukladajú, ktoré výrobky ste vložili do nákupného košíka alebo priebeh objednávkového procesu, umožňujú vám ľahko vyhľadať predajcov, u ktorých si môžete kúpiť naše produkty (napr. zobrazením mapy okolia), alebo ukladajú, či súhlasíte s používaním súborov cookie a tiež vaše nastavenia súborov cookie. Tieto súbory cookie nezhromažďujú o vás žiadne informácie, ktoré sú určené na použitie na marketingové účely alebo ktoré ukladajú, ktoré internetové stránky ste navštívili. Tieto súbory cookie sú zvyčajne špecifické pre jednotlivé relácie a vypršia po ukončení vašej návštevy webovej stránky (relácie), pokiaľ príslušná funkcia nevyžaduje, aby boli uložené na dlhšie obdobie (napr. ukladanie nastavení cookie). Deaktivácia tejto kategórie súborov cookie úplne alebo čiastočne obmedzí funkcie webových stránok.

Súbory cookie pre analýzy, bezpečnosť, zabezpečenia, zacielenia a reklamy

Súbory cookie pre analýzy získavajú informácie o tom, ako návštevníci celkovo používajú webovú stránku, napríklad na ktoré stránky sa prihlasujú najčastejšie a či dostávajú z webových stránok chybové správy. Tieto súbory cookie nezbierajú údaje, na základe ktorých by bolo možné identifikovať návštevníkov. Údaje zozbierané pomocou týchto súborov cookie nie sú kombinované s inými informáciami o našich návštevníkoch. Všetky informácie získané pomocou týchto súborov cookie sa používajú výhradne na pochopenie a zlepšenie funkčnosti a služieb na webových stránkach. Na analýzu našich webových stránok používame službu Google Analytics – webovú analýzu spoločnosti Google Inc. Informácie o používaní týchto webových stránok generované použitím služby Google Analytics sú zvyčajne prenesené na server Google v USA, kde sú uložené. Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, potom je vaša IP adresa najprv skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Spoločnosť Google použije tieto informácie na analýzu vášho používania webových stránok na zostavenie prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu. Spoločnosť Google taktiež prenesie tieto údaje tretím stranám, ak to vyžadujú právne predpisy, alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google.


Súbory cookie zamerané na zabezpečenie
Na starostlivé zabezpečenie ochrany údajov pri prenose formulárov v niektorých prípadoch používame službu reCAPTCHA od spoločnosti Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko.
Táto služba má primárne za cieľ odlíšiť informácie zadané človekom od informácií zadaných strojmi a automatizovanými procesmi – takzvanými botmi. Táto služby zahŕňa odoslanie IP adresy a, v prípade potreby, aj iných údajov do spoločnosti Google, aby táto mohla poskytnúť službu reCAPTCHA. Vami zadané údaje sú prenášané do spoločnosti Google a tam ďalej spracúvané na tento účel. V takom prípade platia odlišné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google Inc. Ďalšie informácie o predpisoch spoločnosti Google Inc. týkajúcich sa ochrany údajov nájdete na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Súbory cookie zacielenia a reklamy slúžia na lepšie prispôsobenie reklamy vám a vašim záujmom. Používajú sa na obmedzenie toho, ako často sa zobrazuje tá istá reklama, meranie efektívnosti reklamnej kampane a pochopenie správania ľudí po tom, čo videli reklamu. Tieto súbory cookie sú vo všeobecnosti umiestňované na ich stránkach prostredníctvom reklamných sietí so súhlasom prevádzkovateľa webových stránok (t. j. v tomto prípade nás). Rozpoznávajú, že používateľ navštívil webovú stránku a odovzdávajú tieto informácie iným, napríklad reklamným, spoločnostiam alebo prispôsobujú inzerciu. Sú často spojené s webovou funkciou poskytovanou touto spoločnosťou. Tieto súbory cookie preto používame na vytvorenie odkazu na sociálne siete. Tie potom môžu opätovne použiť informácie o vašej návšteve, aby prispôsobili reklamu na iných webových stránkach konkrétne pre vás a poskytli informácie o vašej návšteve v reklamných sieťach, ktoré používame, takže reklama, ktorá vás potenciálne skutočne zaujíma, vám môže byť neskôr presne prezentovaná podľa vášho správania pri prehliadaní. Dokonca ani v týchto prípadoch nespájame údaje zhromaždené pomocou týchto súborov cookie s inými informáciami o našich návštevníkoch.

Deaktivácia tejto kategórie súborov cookie nepoškodzuje funkcie našej webovej stránky. V súčasnosti používame túto kategóriu súborov cookie od nižšie uvedených poskytovateľov. Viac informácií o súboroch cookie a ich opisy môžete nájsť na týchto stránkach, kde môžete priamo namietať použitie súborov cookie:

Ak chcete od nás získať ďalšie informácie o týchto súboroch cookie, obráťte sa na nás na adrese: datenschutz@brita.net.

4.3 Ako môžem deaktivovať súbory cookie?

Súbory cookie pre analýzy, bezpečnosť, zacielenia a reklamy môžete úplne deaktivovať v nastaveniach súborov cookie. Môžete tiež deaktivovať jednotlivé súbory cookie pomocou odkazov uvedených v tabuľke (možnosti namietania). Napokon môžete tiež zakázať používanie akýchkoľvek súborov cookie tým, že upravíte nastavenia súborov cookie v prehliadači. Napriek tomu by sme chceli poukázať na to, že v tomto prípade by to zabránilo funkčnosti našich webových stránok, ak sú tiež blokované technicky dôležité súbory cookie.

Ďalšie informácie o súboroch cookie a jednotlivých poskytovateľoch si môžete prečítať napríklad na webovej stránke www.youronlinechoices.com. Máte tu možnosť vzniesť námietky voči reklame založenej na online používaní prostredníctvom jednotlivých nástrojov alebo pomocou všetkých nástrojov. Ak chcete prejsť priamo do správcu preferencií, kliknite sem.

5. Odkazy

Používame odkazy na naše ďalšie internetové stránky na webových stránkach a službách tretích strán, napríklad na sociálnych médiách, ako sú Facebook, Twitter alebo YouTube. Tieto tretie strany sú za spracovanie údajov na týchto webových stránkach týmito poskytovateľmi služieb výlučne zodpovedné sami. Uplatňujú sa príslušné zásady ochrany osobných údajov.

6. Bezpečnosť

My a naši poskytovatelia služieb prijmeme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili vaše osobné údaje, ktoré spravujeme, pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou a zničením alebo proti prístupu neoprávnenými osobami. Naše systémy na spracovanie údajov a bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú, aby vyhovovali najnovšiemu technickému vývoju.

Po odoslaní vašich osobných údajov sa uskutočňuje šifrovanie pomocou Secure Socket Layer (SSL). Osobné údaje, ktoré sa vymieňajú medzi vami a nami alebo inou spoločnosťou skupiny BRITA, sa prenášajú cez šifrované pripojenia, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu technológie.

Samozrejme, naši zamestnanci a poskytovatelia služieb, ktorým sa venujeme, sa zaviazali zachovať dôvernosť informácií.

7. Vaše práva na informácie, opravu, zablokovanie alebo vymazanie

V zásade každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracovávame, má v súvislosti s nami nasledujúce práva (t. j. v závislosti od príslušných podmienok):

  • máte právo na opravu nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov (článok 16 nariadenia GDPR);
  • máte právo zablokovať/obmedziť spracovanie alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné alebo ktoré sú uložené na základe zákonných povinností (článok 17, 18 nariadenia GDPR);
  • máte právo na prenosnosť vašich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte, ak ste nám poskytli údaje na základe súhlasu alebo zmluvy medzi vami a nami (čl. 20 nariadenia GDPR);
  • máte právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu vašich údajov na účely priameho marketingu (pozri tiež časť 1.1, článok 21 ods. 2 a 3 nariadenia GDPR);
  • Máte právo namietať v dôsledku spracovania založeného na legitímnom záujme. V tomto prípade môžeme preukázať naše presvedčivé legitímne dôvody (článok 21, odsek 1 nariadenia GDPR). V texte vyššie je uvedené, kedy toto právo existuje (pozrite si časť 0).
  • Ak ste súhlasili so spracovaním údajov, môžete to kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom, to znamená, že zákonnosť spracovania údajov zostáva nedotknutá až do času tohto odvolania. Po odvolaní vášho súhlasu už nebudete môcť používať naše služby.
  • V prípade obáv sa obráťte na adresu uvedenú v časti 8. Vyhradzujeme si právo overiť vašu totožnosť, aby sme zabránili tomu, aby vaše osobné údaje boli sprístupnené neoprávneným osobám.

Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu pre dohľad nad ochranou údajov.

8. Zodpovedná osoba pre ochranu údajov

Môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu údajov na adrese uvedenej nižšie:

Dr. Karsten Kinast

KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Hohenzollernring 54

D-50672 Köln

datenschutz@brita.net

9. Zmeny

Priebežne je potrebné revidovať obsah týchto zásad o ochrane údajov. Preto si vyhradzujeme právo kedykoľvek ich zmeniť. Taktiež uverejníme zmenenú verziu zásad ochrany osobných údajov. Ak nás opäť navštívite, mali by ste si znovu prečítať zásady ochrany osobných údajov.

Dátum verzie: apríl 2019