Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti BRITA SE

V týchto zásadách ochrany osobných údajov vás chce spoločnosť BRITA SE, Heinz-Hankammer-Straße 1, 65232 Taunusstein, Nemecko (ďalej len „BRITA SE“ a „my“ vo všetkých gramatických tvaroch) informovať o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď navštívite naše webové stránky.

1. Aké osobné údaje o vás získavame?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o konkrétnej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ktoré nám oznámite a ktoré vytvoríme alebo zbierame. Patria sem:

Údaje o obsahu: Ak sa na nás obrátite s požiadavkou prostredníctvom e-mailu, spracujeme údaje o obsahu, ktoré ste poskytli, a súvisiace údaje o vás, ako aj informácie, ktoré ste poskytli. Ak svoju žiadosť poskytnete e-mailom, telefonicky alebo faxom priamo partnerskej spoločnosti, ktorú sme označili ako distribútora pod nadpisom „Kontakt“, vaše informácie spracováva tento partner na vlastnú zodpovednosť.

Údaje protokolu servera: Keď používate naše webové stránky, v súbore protokolu sa dočasne uložia údaje (napríklad dátum a čas vašej návštevy, navštívené stránky a požadované dátové súbory, typ a verzia používaného webového prehliadača, typ a operačný systém koncového zariadenia, ktoré používate, aj vaša IP adresa).

Údaje o používaní: Vytvorili sme anonymné alebo pseudonymné profily používania informácií o používaní našich webových stránok pomocou súborov cookie alebo programov analýzy webových stránok, ktoré používame na sledovanie použitia našich webových stránok.

2. Na aký účel, na akom právnom základe a ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

2.1 Vaše požiadavky

Keď sa na nás obrátite prostredníctvom e-mailu, spracúvame informácie, ktoré ste uviedli, aby sme odpovedali na vašu otázku, a ak použijete on-line kontaktný formulár, IP adresu a dátum/čas požiadavky, aby sme zabránili zneužitiu kontaktného formulára.

Právnym základom spracovania je náš oprávnený záujem podľa čl. 6, ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, v rámci ktorého vám poskytujeme službu „Požiadavky“ opísanú vyššie. Ak je zámerom vašej požiadavky iniciovať alebo spracovať zmluvu (vrátane služieb zákazníkom a záruk), dodatočným právnym základom pre spracovanie je čl. 6, ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

Môžete namietať voči spracovaniu vašich údajov podľa čl. 6, ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Ak preukážeme presvedčivé dôvody na spracovanie, môžeme v tom pokračovať. V takomto prípade to môže byť potrebné najmä na to, aby sme dokázali preukázať predošlú komunikáciu s vami a vaše požiadavky. Ak neexistujú žiadne takéto presvedčivé legitímne dôvody, potom s vami ukončíme komunikáciu a odstránime všetky už zhromaždené údaje.

Tieto údaje sa vymažú, keď skončí naša komunikácia s vami, t. j. príslušné fakty boli objasnené a neexistujú žiadne ďalšie legitímne záujmy na ukladanie údajov alebo neexistujú žiadne ďalšie zákonné povinnosti uložiť ich.

2.2 Na poskytovanie webovej stránky a poskytovanie služieb

Spracovanie údajov protokolu servera je nevyhnutné na poskytovanie webových stránok a poskytovanie služieb z technických dôvodov a následne na zaistenie bezpečnosti systému.

Právnym základom pre spracovanie je náš legitímny záujem o poskytovanie našich služieb na našich webových stránkach (článok 6, odsek 1 písm. f) nariadenia GDPR). Spracovanie je absolútne nevyhnutné pre používanie internetovej stránky z technických dôvodov a následne na zabezpečenie bezpečnosti systému; preto nie je možné uplatniť žiadne právo na námietku.

Tieto údaje sa odstránia po uplynutí najviac 30 dní.

Údaje protokolu servera sú následne analyzované na anonymnom základe, ak je to potrebné na štatistické účely a na zlepšenie kvality našej prítomnosti na internete. Údaje protokolu servera nie sú v žiadnom prípade prepojené s vašimi osobnými údajmi ani inými zdrojmi osobných údajov.

3. Poskytovanie údajov

3.1 Poskytovanie údajov spoločnostiam, ktoré spracúvajú údaje

Niekedy používame poskytovateľov služieb v súlade so zákonnými požiadavkami prostredníctvom zadaného spracovania, t. j. na základe zmluvy v našom mene, podľa našich pokynov a pod našou kontrolou.

Spoločnosti spracúvajúce údaje sú najmä:

  • poskytovatelia technických služieb, ktorých používame na poskytovanie webových stránok, napríklad poskytovatelia služieb údržby softvéru, prevádzky dátových centier a hosting,
  • poskytovatelia technických služieb, ktorých používame na poskytovanie funkcií, napríklad technicky dôležitých súborov cookie.

V takýchto prípadoch zostávame zodpovední za spracovanie údajov. Poskytovanie a spracovanie osobných údajov medzi nami a našimi spoločnosťami pre spracovanie údajov je založené na príslušnom právnom základe, ktorý nám umožňuje spracovávať údaje. Samostatný právny dôvod sa nevyžaduje.

3.2 Prenos údajov miestnym predajným spoločnostiam

Niekedy poskytujeme vaše údaje aj tretím stranám, t. j. partnerom, s ktorými spolupracujeme mimo spracúvania údajov. Partneri tohto druhu vykonávajú svoje služby na vlastnú zodpovednosť. Spracovanie vašich údajov partnermi sa riadi výhradne ich zásadami ochrany osobných údajov.

Keď nám pošlete požiadavku, môžeme preniesť vaše kontaktné údaje distribútorovi, ktorý pre nás predáva naše produkty, aby vám mohol lepšie pomôcť s vašimi obavami na základe skutočných okolností (napr. jazykové znalosti). Právnym základom prenosu údajov je náš legitímny záujem na tom, aby náš predajný proces bol čo najefektívnejší v prospech zákazníka, čl. 6 (1) f) nariadenia GDPR.

4. Súbory cookie a analýzy webových stránok

4.1 Čo sú to súbory cookie?

Na to, aby sme našu webovú stránku vytvorili čo najefektívnejšie a aby sme zvýšili relevanciu našej reklamy pre návštevníkov našich stránok, my a naši partneri používame takzvané súbory cookie. Súbory cookie sú malé dátové súbory, ktoré sú umiestnené v zariadení návštevníka. Umožňujú nám poskytnúť informácie počas určitého obdobia a identifikovať počítač návštevníka. Vykonáva sa to tiež čiastočne pomocou takzvaných sledovacích pixlov, ktoré nie sú umiestnené na pevnom disku návštevníka, ale môžu byť užitočné pri identifikácii počítača rovnakým spôsobom ako v prípade súboru cookie. Termín „súbor cookie“ uvedený nižšie zahŕňa aj súbory cookie v technickom zmysle, rovnako ako sledovacie pixly a podobné technické metódy.

Ak prvýkrát navštívite našu webovú stránku, informácie o ochrane údajov sa zobrazia na úvodnej stránke spolu s textom na súhlas s použitím súborov cookie. Tým, že budete pokračovať v aktívnom používaní webových stránok a nebudete brániť v používaní súborov cookie, súhlasíte s používaním súborov cookie a tento súhlas sa uloží vo vašom prehliadači (vo forme súboru cookie), aby sa nemuseli zobrazovať tieto informácie znova na každej stránke. Ak sa tieto informácie vo vašom prehliadači nezobrazia (napríklad vymazaním histórie prehliadača), tieto informácie sa zobrazia, keď navštívite našu webovú stránku znovu.

4.2 Aké súbory cookie používame?

Na tejto webovej stránke používame rôzne kategórie súborov cookie: technicky dôležité súbory cookie, bez ktorých by bola obmedzená funkčnosť našej webovej stránky, a nepovinné súbory cookie pre analýzy, funkčné a marketingové súbory cookie, ktoré zvyčajne pochádzajú od externých poskytovateľov:

Technicky dôležité súbory cookie

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste mohli prehliadať naše webové stránky a využívať ich funkcie. Napríklad ukladajú, ktoré výrobky ste vložili do nákupného košíka alebo priebeh objednávkového procesu, umožňujú vám ľahko vyhľadať predajcov, u ktorých si môžete kúpiť naše produkty (napr. zobrazením mapy okolia), alebo ukladajú, či súhlasíte s používaním súborov cookie a tiež vaše nastavenia súborov cookie. Tieto súbory cookie nezhromažďujú o vás žiadne informácie, ktoré sú určené na použitie na marketingové účely alebo ktoré ukladajú, ktoré internetové stránky ste navštívili. Tieto súbory cookie sú zvyčajne špecifické pre jednotlivé relácie a vypršia po ukončení vašej návštevy webovej stránky (relácie), pokiaľ príslušná funkcia nevyžaduje, aby boli uložené na dlhšie obdobie (napr. ukladanie nastavení cookie). Deaktivácia tejto kategórie súborov cookie úplne alebo čiastočne obmedzí funkcie webových stránok.

Právnym základom používania technicky dôležitých súborov cookie a spracovania vašich údajov týmito súbormi cookie je náš oprávnený záujem, pokiaľ ide o zobrazovanie funkcií našej webovej stránky a ich sprístupnenie na vaše používanie podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Súbory cookie pre analýzy

Súbory cookie pre analýzy získavajú informácie o tom, ako návštevníci celkovo používajú webovú stránku, napríklad na ktoré stránky sa prihlasujú najčastejšie a či dostávajú z webových stránok chybové správy. Tieto súbory cookie nezískavajú údaje, na základe ktorých by bolo možné identifikovať návštevníkov. Údaje získané pomocou týchto súborov cookies nie sú spájané s inými informáciami o našich návštevníkoch. Všetky informácie získané pomocou týchto súborov cookie sa používajú výhradne na pochopenie a zlepšenie funkčnosti a služieb na webových stránkach.

Právnym základom používania súborov cookie pre analýzy a spracúvania vašich údajov poskytovateľmi týchto súborov cookie je váš predchádzajúci súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Súhlas môžete kedykoľvek odvolať v nastaveniach súborov cookie, na ktoré môžete prejsť pomocou odkazu v dolnej časti webovej stránky.

Ak odmietnete súhlas s používaním súborov cookie a analýzou svojho správania na webových stránkach, odošle sa spoločnosti Google iba príkaz ping prostredníctvom režimu súhlasu Google spoločnosti Google Ireland Limited, ktorý funguje bez súborov cookie a neobsahuje žiadne osobné údaje. Tieto príkazy, ktoré pozostávajú z časovej pečiatky, používateľského agenta (iba webová verzia) a odkazujúcej adresy URL, nám pomáhajú modelovať konverzie, a tak vyplniť medzery v získavaní údajov. Viac informácií nájdete na: https://support.google.com/analytics/answer/9976101?hl=en&sjid=2900170045572184314-EU.

Funkčné súbory cookie

Funkčné súbory cookie používame, aby sme pre vás vylepšili webovú stránku. Okrem toho v záujme dôkladného zabezpečenia údajov pri prenose formulárov v niektorých prípadoch používame súbory cookie zamerané na zabezpečenie, ako je napríklad služba reCAPTCHA od spoločnosti Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko.

Právnym základom používania funkčných súborov cookie a spracovania vašich údajov poskytovateľmi týchto súborov cookie je váš predchádzajúci súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Súhlas môžete kedykoľvek odvolať v nastaveniach súborov cookie, na ktoré môžete prejsť pomocou odkazu v dolnej časti webovej stránky.

Marketingové súbory cookie

Súbory cookie zacielenia a reklamy slúžia na lepšie prispôsobenie reklamy vám a vašim záujmom. Používajú sa na obmedzenie toho, ako často sa zobrazuje tá istá reklama, meranie efektívnosti reklamnej kampane a pochopenie správania ľudí po tom, čo videli reklamu. Tieto súbory cookie sú vo všeobecnosti umiestňované na ich stránkach prostredníctvom reklamných sietí so súhlasom prevádzkovateľa webových stránok (t. j. v tomto prípade nás). Rozpoznávajú, že používateľ navštívil webovú stránku a odovzdávajú tieto informácie iným, napríklad reklamným, spoločnostiam alebo prispôsobujú inzerciu. Sú často spojené s webovou funkciou poskytovanou touto spoločnosťou. Tieto súbory cookie preto používame na vytvorenie odkazu na sociálne siete. Tie potom môžu opätovne použiť informácie o vašej návšteve, aby prispôsobili reklamu na iných webových stránkach konkrétne pre vás a poskytli informácie o vašej návšteve v reklamných sieťach, ktoré používame, takže reklama, ktorá vás potenciálne skutočne zaujíma, vám môže byť neskôr presne prezentovaná podľa vášho správania pri prehliadaní. Dokonca ani v týchto prípadoch nespájame údaje zhromaždené pomocou týchto súborov cookie s inými informáciami o našich návštevníkoch.

Právnym základom používania marketingových súborov cookie a spracovania vašich údajov poskytovateľmi týchto súborov cookie je váš predchádzajúci súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Súhlas môžete kedykoľvek odvolať v nastaveniach súborov cookie, na ktoré môžete prejsť pomocou odkazu v dolnej časti webovej stránky.

Zoznam súborov cookie pre analýzy, funkčných a marketingových súborov cookie

Prístup k zoznamu súborov cookie, ktoré používame, a poskytovateľov, ktorí prostredníctvom súborov cookie získavajú vaše osobné údaje, môžete získať tu. Nájdete tu ďalšie informácie o jednotlivých poskytovateľoch a súboroch cookie.

Ak chcete od nás získať ďalšie informácie o týchto súboroch cookie, obráťte sa na nás na adrese: datapolicy@brita.net.

4.3 Ako môžem udeliť alebo odvolať súhlas s používaním súborov cookie?

Ak našu webovú stránku navštevujete prvýkrát, na úvodnej stránke sa zobrazí oznámenie o ochrane údajov a text súhlasu s používaním nepovinných súborov cookie. Kliknutím na jednotlivé kategórie (súbory cookie pre analýzy, súbory cookie zamerané na zabezpečenie a súbory cookie zacielenia a reklamy) a potvrdením kliknutím na položku Prijať vyjadríte súhlas s nastavením týchto súborov cookie. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek upraviť a zmeniť v nastaveniach súborov cookie, na ktoré môžete prejsť kliknutím na odkaz v dolnej časti webovej stránky.

5. Odkazy

Používame odkazy na naše ďalšie internetové stránky na webových stránkach a službách tretích strán, napríklad na sociálnych médiách, ako sú Facebook, Twitter alebo YouTube. Tieto tretie strany sú za spracovanie údajov na týchto webových stránkach týmito poskytovateľmi služieb výlučne zodpovedné sami. Uplatňujú sa príslušné zásady ochrany osobných údajov.

6. Bezpečnosť

My a naši poskytovatelia služieb prijmeme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili vaše osobné údaje, ktoré spravujeme, pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou a zničením alebo proti prístupu neoprávnenými osobami. Naše systémy na spracovanie údajov a bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú, aby vyhovovali najnovšiemu technickému vývoju.

Po odoslaní vašich osobných údajov sa uskutočňuje šifrovanie pomocou Secure Socket Layer (SSL). Osobné údaje, ktoré sa vymieňajú medzi vami a nami alebo inou spoločnosťou skupiny BRITA, sa prenášajú cez šifrované pripojenia, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu technológie.

Samozrejme, naši zamestnanci a poskytovatelia služieb, ktorým sa venujeme, sa zaviazali zachovať dôvernosť informácií.

7. Vaše práva na informácie, opravu, zablokovanie alebo vymazanie

V zásade každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracovávame, má v súvislosti s nami nasledujúce práva (t. j. v závislosti od príslušných podmienok):

  • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou BRITA SE, radi vám bezplatne poskytneme informácie o osobných údajoch uchovávaných o vás (článok 15 nariadenia GDPR).
  • máte právo na opravu nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov (článok 16 nariadenia GDPR);
  • máte právo zablokovať/obmedziť spracovanie alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné alebo ktoré sú uložené na základe zákonných povinností (článok 17, 18 nariadenia GDPR);
  • máte právo na prenosnosť vašich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte, ak ste nám poskytli údaje na základe súhlasu alebo zmluvy medzi vami a nami (čl. 20 nariadenia GDPR);
  • máte právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu vašich údajov na účely priameho marketingu (pozri tiež časť 1.1, článok 21 ods. 2 a 3 nariadenia GDPR);
  • Máte právo namietať v dôsledku spracovania založeného na legitímnom záujme. V tomto prípade môžeme preukázať naše presvedčivé legitímne dôvody (článok 21, odsek 1 nariadenia GDPR). V texte vyššie je uvedené, kedy toto právo existuje (pozrite si časť 0).
  • Ak ste súhlasili so spracovaním údajov, môžete to kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom, to znamená, že zákonnosť spracovania údajov zostáva nedotknutá až do času tohto odvolania. Po odvolaní vášho súhlasu už nebudete môcť používať naše služby.
  • V prípade obáv sa obráťte na adresu uvedenú v časti 8. Vyhradzujeme si právo overiť vašu totožnosť, aby sme zabránili tomu, aby vaše osobné údaje boli sprístupnené neoprávneným osobám.

Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu pre dohľad nad ochranou údajov.

8. Zodpovedná osoba pre ochranu údajov

Môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu údajov na adrese uvedenej nižšie:

Dr. Karsten Kinast
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Köln
E-Mail: mail@kinast.eu
URL: www.kinast.eu

9. Zmeny

Priebežne je potrebné revidovať obsah týchto zásad o ochrane údajov. Preto si vyhradzujeme právo kedykoľvek ich zmeniť. Taktiež uverejníme zmenenú verziu zásad ochrany osobných údajov. Ak nás opäť navštívite, mali by ste si znovu prečítať zásady ochrany osobných údajov.

Verzia z apríla 2024